Weerbaarheid

Met het project Sterker Barendrecht gaan we de komende twee jaar op drie scholen meer dan duizend kinderen helpen met pesten en groepsdruk om te gaan. Aansluitend kunnen leerlingen gratis en vrijblijvend vijf karatelessen volgen in onze karateschool.

Training in weerbaarheid
Trainers van Doyo gaan in reeksen van zeven lessen met de leerlingen aan de slag, o.a. met de thema’s stevig staan, lichaamstaal, grenzen ervaren, een eigen mening vormen, trots en intuïtie. Na de lessenreeks weten de leerlingen hoe ze in moeilijke situaties het beste kunnen reageren. De trainers staan de jongeren bij in het ontdekken van hun eigen kwaliteiten en leren hen met begrip, respect en gevoel om te gaan met zichzelf en de mensen om hen heen. Ook werken we met succes-ervaringen in psychofysieke trainingen, wat inhoudt dat de leerlingen leren door te bewegen en te ervaren.

Karate proberen
Aansluitend aan de lessenreeks weerbaarheid, kunnen de leerlingen gratis en vrijblijvend vijf karatelessen volgen. Kinderen die vervolgens lid worden kunnen altijd maandelijks opzeggen en zitten niet aan een seizoens- of jaarabonnement vast. Als extra bonus ontvangen ze een gratis karatepak! Kinderen van wie de ouders het financieel niet heel breed hebben, maken kans op teruggave van de contributie via het Jeugdsportfonds.

Samenwerking en deelnemende scholen
Sterker Barendrecht is een samenwerking tussen Doyo Trainingen, Karateschool Buroin, NIVM, Buurtsportcoach & Barendrecht Sport, basisscholen De Hoeksteen en De Schaepmanschool en Focus Beroepsacademie. Het project wordt gesubsidieerd door een Sportimpuls vanuit het Ministerie van VWS.