Vertrouwenspersoon

Bij Karateschool Buroin heerst er een goed pedagogisch sportklimaat. Toch kan het voorkomen dat er wel eens zaken voorvallen die minder prettig zijn.

Zo zijn er soms meningsverschillen die meestal door betrokkenen zelf worden opgelost. Bij die meningsverschillen kunnen anderen helpen (trainers, ouders, trainingspartners etc.). Er kunnen ook situaties denkbaar zijn die te ver gaan. Situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust.

Heb je als sporter, ouder of heeft uw kind bij Karateschool Buroin onverhoopt te maken met grensoverschrijdend gedrag? Dan kunt je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.

We wijzen op korte termijn een nieuwe vertrouwenspersoon aan.

Advertentie